Kursusbetingelser

Tilmelding

- på vores hjemmeside
- på tlf. 20 40 42 10 – telefontid alle hverdage kl. 9 -16. Fredag kl. 9 - 12
- ved henvendelse på Kontoret, Riddergade 16, 4700 Næstved, 1. sal
Der er personlig træffetid: Mandage kl. 12 -14 og onsdage kl. 10 – 15
Her vil du blive modtaget af Bodil, som altid har en tår kaffe på kanden.

Hjælp til valg af kursus

Vi hjælper gerne med valg af kursus og niveau. Spørg på kontoret.

Pris og betaling

Pris er anført ved det enkelte hold. Betalingsfrist er anført på fakturaen. Fristen afhænger af, hvor længe der er til kurset/arrangementet. Der er særlige regler for rejser og visse ture. Vi tager forbehold for trykfejl.

PEA (Nedsat betaling)
Den lave kursuspris gælder for pensionister (folke- og førtidspension), efterlønsmodtagere samt arbejdsledige, der bor i Næstved Kommune.
Det er Næstved Kommune, der giver et særligt tilskud til egne borgere.

Kursister, som er berettiget til PEA rabat skal oplyse CPR-nummer ved tilmelding.
Kursister, som uretmæssigt tilmeldinger sig til reduceret pris, vil blive opkrævet for differencen + ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Afmelding og tilbagebetaling
Kursusgebyr refunderes ved afmelding ind til 10 dage før planlagt holdstart, med mindre andet er oplyst. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på 100 kr., dog opkræves ikke ekspeditionsgebyr, hvis AFO Næstved & Susålandet bliver nødt til at ændre væsentligt på tidspunktet for undervisningen, det kan f.eks. være til en anden ugedag eller en anden dato for et endagskursus/arrangement. Ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes intet uanset årsag.
Der er særlige regler for rejser og visse ture, se det enkelte arrangement.
Flytning til andet hold kun efter aftale med AFO Næstved & Susålandet.


Deltagere fra andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner er velkomne. Kursister, der ikke bor i Næstved Kommune, skal oplyse CPR-nummer ved tilmelding.


Kursusstart

Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal betalende deltagere senest en uge før planlagt start. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor afgørelsen udsættes endnu nogle dage. Oplysning om mødetid og sted står på tilmeldingsbekræftelsen, som er deltagerens mødekort. Hvis kursusstart må udsættes, får allerede tilmeldte deltagere besked via SMS eller e-mail.


Undervisningstid

En lektion består af 45 minutters undervisning plus 10 minutters pause. En del kreative hold og bevægelseshold holder dog ikke pause.

Hensyntagende hold

For at deltage i undervisning på hensyntagende hold skal kursister underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til kursets konkrete emne, f.eks. Hensyns tagende træning eller motion for deltagere med lungelidelser. Læreren har en liste, som alle kursister på disse hold skal skrive under på.


Bøger og materialer

Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af deltagerne.

Aflysning og ændringer

Aktiviteter uden fornøden tilslutning aflyses eller sammenlægges.
Tilmeldte deltagere kan vælge anden aktivitet eller tilbagebetaling.
AFO Næstved & Susålandet forbeholder sig ret til at ændre mødetid, lokale eller lærer. Ved udsolgte kurser, rejser, foredrag og arrangementer oprettes venteliste.

Hvis AFO Næstved & Susålandet må aflyse en undervisningsgang
Hvis en undervisningsgang må aflyses f.eks. på grund af sygdom hos læreren eller lokaleforhold, gives besked til kursisterne med sms. Det er derfor vigtigt, at kontoret har mobilnummer på alle kursister.
Den tabte undervisningsgang lægges så vidt muligt til i form af forlængelse af kurset.


Ferier og fridage

Undervisning på kommunens skoler følger normalt skolernes ferieplan. På Grønnegade, Riddergade, og Yogastudio kan der være undervisning i skoleferier.


Nyhedsbrev

Vi udsender en nyhedsmail 1-2 gange om måneden. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig ved at sende en mail til post@afo-naestved.dk eller ved at henvende sig på kontoret.

Senest opdateret 15. december 2023